Retour à l'accueil
Image
Image

VERANTWOORD DRINKEN

Bij Pernod Ricard France duldt gezelligheid geen overdaad. Het bedrijf pleit voor verantwoord drinken met respect voor ieders keuze om geen alcohol te consumeren. De bestrijding van overmatig alcoholgebruik, dat gevaarlijk is voor de gezondheid en schadelijk voor de sociale samenhang, is een prioriteit.

Op het gebied van verantwoorde marketing en communicatie voldoen wij aan de strenge criteria die zijn vastgesteld in de Code voor commerciële communicatie van de Pernod Ricard-groep. Een speciaal panel zorgt ervoor dat alle commerciële communicatie aan deze code voldoet.

In 2007 was de Groep pionier in het aanbrengen van een pictogram “niet voor zwangere vrouwen” op al zijn flessen. Vanaf dit jaar zal op alle flessen van de Groep een “geen minderjarigen”-pictogram staan, in overeenstemming met de verbintenis die is aangegaan met de International Alliance for Responsible Drinking (IARD). De etiketten zullen ook een link bevatten naar de consumenteninformatiewebsite “wise-drinking.fr”, met inbegrip van een link naar de website www.mangerbouger.fr om de consumenten te herinneren aan de richtsnoeren inzake verantwoord drinken.

Pernod Ricard is ook stichter en lid van de vereniging “Preventie en matiging”, die tot taak heeft alle initiatieven van beroepsorganisaties op het gebied van de preventie van risicogedrag en de bevordering van verantwoorde alcoholconsumptie te bundelen.

In samenwerking met het Erasmus Student Network voeren wij ook een pan-Europees programma uit om internationale studenten bewust te maken van verantwoord drinken, “Responsible Party”.

Tijdens de evenementen die wij organiseren of waaraan wij deelnemen, bieden wij preventie- en voorlichtingsinstrumenten aan. Wij bieden een alternatief voor alcoholische dranken door alcoholvrije dranken aan te bieden.

Intern verbindt elke werknemer van Pernod Ricard France zich ertoe een Code van Verantwoordelijk Gedrag na te leven die hem of haar tot een speler in de preventie maakt. Zij verwijzen ernaar wanneer zich een kwestie van verantwoordelijkheid voordoet. Dit document bevat zeer specifieke regels, zoals: “Schep geen verplichtingen om alcoholische dranken te nuttigen”, “Begeleid elke gelegenheid voor alcoholconsumptie met niet-alcoholische alternatieven en voedsel”, en “Blijf zo nodig overnachten in een hotel en in elk geval als de terugreis langer dan een uur duurt”.

Alle verkoopteams in het veld krijgen een specifieke opleiding over de elementen die een verhoogde waakzaamheid vereisen en die door hun functie worden opgelegd, met bijzondere nadruk op verantwoord verbruik. Voor hen zijn ook opleidingsmodules, in de vorm van podcasts, ontwikkeld om hen bewust te maken van de risico’s in verband met rijden en vermoeidheid, gsm-gebruik, snelheidsovertredingen, drugs en alcohol.

De teams van Pernod Ricard France hebben, net als de 19.000 werknemers van de groep, allemaal een online cursus gevolgd, die in april 2020 van start is gegaan, getiteld “Beter begrip van alcohol en de principes van verantwoord drinken”.

Ten slotte is er een gratis nummer beschikbaar voor alle werknemers van de Groep die geconfronteerd worden met een situatie die in strijd is met onze ethiek en onze verbintenissen.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

You have to be over 18 to enter this site

Please enter your date of birth

Please enter a valid value for the fields: {fields}

You must be of legal age to access the site

Remember me

Don't tick this box if your computer can be accessed by people under legal drinking age

PERNOD RICARD FRANCE is responsible for the processing, within the meaning of Regulation 2016/679/EU, of your personal data collected on this website. You may at any time exercise your rights of access, rectification, deletion, restriction, portability and opposition, give general or specific instructions on how your personal data is to be processed and may be used after your death or withdraw your consent at any time without this affecting the lawfulness of the processing based on your consent given before it was withdrawn, by contacting us at the following e-mail address: consommateurs@pernod-ricard-france.com. You may also submit a complaint to the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. For further information, please refer to our Privacy Policy.

Change language