Retour à l'accueil
Image
Image

Privacybeleid

28 december 2021

Pernod Ricard S.A., een vennootschap naar Frans recht met nummer 582 041 943 en een maatschappelijk kapitaal van EUR 411.403.467,60, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5 cours Paul Ricard, 75008 Parijs, Frankrijk, respecteert uw recht op privacy wanneer u gebruik maakt van de website die toegankelijk is via www.bewizhardseltzer.com (de “Site”) en wanneer u langs elektronische weg met ons communiceert. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop Pernod Ricard (“Pernod Ricard”, “wij”, “ons” of “onze”) de persoonsgegevens die U via de Site verstrekte verzamelt, opslaat, gebruikt en verwerkt.

Lees dit Privacybeleid (inclusief het Cookiebeleid, zie hoofdstuk 2) zorgvuldig door voordat u onze Site gebruikt. Indien u dit Privacybeleid of het Cookiebeleid niet aanvaardt, verzoeken wij u onze Site niet te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid of het Cookiebeleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen door ze in dit Privacybeleid of het Cookiebeleid te publiceren. Lees daarom regelmatig dit Privacybeleid en het Cookiebeleid om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en hoe uw informatie kan worden gebruikt. Als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Pernod Ricard is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u op de Site verstrekt. Pernod Ricard, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, respecteert uw recht op privacy wanneer u onze Site gebruikt en elektronisch met ons communiceert.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U EN HOE VERZAMELEN WIJ DIE?

In het kader van dit Privacybeleid wordt onder “Persoonsgegevens” verstaan, alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of om online of offline contact met u op te nemen. Deze informatie omvat gegevens zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, demografische informatie zoals geboortedatum, leeftijd, geslacht, en gewoonten of voorkeuren wanneer dergelijke informatie gekoppeld is aan uw persoonlijk identificeerbare informatie (samen “Persoonsgegevens”).

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor de doeleinden die in punt 3 hieronder worden uiteengezet en telkens wanneer u deelneemt aan een van de functies of diensten die door onze Site worden aangeboden.

De soorten en de hoeveelheid informatie die voor de voornoemde functies en diensten worden verzameld, kunnen worden bijgewerkt en variëren naargelang van de activiteiten van Pernod Ricard en haar dochterondernemingen.

Afhankelijk van de vereisten van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij verschillende technologieën gebruiken die informatie verzamelen en verstrekken over de manier waarop u onze Site bezoekt en gebruikt. Wij kunnen ook demografische informatie over de gebruikers van onze Site gebruiken, die wij van derden kunnen verkrijgen, zoals Google of de sociale netwerken die u gebruikt (“Gebruiksinformatie”). Gebruiksinformatie kan de pagina’s omvatten die u hebt bekeken, het tijdstip waarop u ze hebt bekeken, informatie over de dranken of andere inhoud die u hebt geopend of verstrekt, in welke taal, met inbegrip van demografische informatie over u (zoals uw leeftijd, geslacht en eventuele interesses) en de pagina’s die u hebt bekeken voordat u de huidige pagina bekeek, enz.

 • HOE EN WAAROM MAKEN WIJ GEBRUIK VAN TRACERINGSTECHNOLOGIEËN?

Pernod Ricard gebruikt trackingtechnologieën zoals cookies, IP-adressen of logbestanden om bepaalde informatie te verzamelen, zoals het browsertype en het gebruikte systeem, de verwijzende pagina, het pad naar de Site, het domein, enz., om het gebruik en de functionaliteit van onze Site te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze Site en de aangeboden tools en diensten gebruiken. Traceertechnologieën helpen ons om onze Site af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

 • Wij gebruiken cookies om het gebruik en de functionaliteit van onze Site te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze Site en de tools en diensten die het aanbiedt gebruiken. Behoudens uw toestemming indien vereist door de toepasselijke wetgeving, maakt onze Site gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (“Cookies”). Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst voor een aantal doeleinden, zoals u in staat stellen efficiënt tussen pagina’s te navigeren, uw voorkeuren te onthouden en uw ervaring in het algemeen te verbeteren. Het gebruik van cookies op onze Site laat u toe van een vlotter bezoek te genieten en uw gedrag op onze Site nauwkeuriger te meten. U kunt meer te weten komen over de cookies die wij gebruiken en hoe u deze kunt uitschakelen voor onze Site in het Cookiebeleid.
 • Een IP-adres is een nummer dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u verbinding maakt met het internet. Wij kunnen IP-adressen bijhouden om (onder andere) : (i) technische problemen op te lossen, (ii) de veiligheid van de website te handhaven, (iii) de toegang tot onze Site te beperken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of contractuele beperkingen, en, (iv) beter te begrijpen hoe onze Site wordt gebruikt;
 • Wij (of een derde partij namens ons) kunnen informatie verzamelen in de vorm van logbestanden die de activiteit op de Site registreren en statistieken verzamelen over het surfgedrag van gebruikers. Deze gegevens worden anoniem gegenereerd en helpen ons bij het verzamelen van (onder andere) (i) het browsertype en besturingssysteem van een gebruiker, (ii) informatie over de sessie van een gebruiker (zoals de URL vanwaar de gebruiker kwam, de datum en tijd van het bezoek van de gebruiker aan onze Site, de pagina’s die de gebruiker bezocht op onze Site, en de duur van het bezoek van de gebruiker), en (iii) andere soortgelijke navigatie- of clickstreamgegevens. Wij gebruiken logbestandinformatie ook voor onze interne marketing en demografisch onderzoek, zodat wij de online diensten die wij u aanbieden, voortdurend kunnen verbeteren en personaliseren. Logbestanden worden alleen intern gebruikt en zijn niet gekoppeld aan een bepaalde gebruiker.
 • VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAG?

Wij verzamelen informatie over u voor :

 • Het beantwoorden van uw verzoek om dienstverlening of voor de uitvoering van een contract
 • Wanneer u zich registreert op onze Site (mobiele applicatie, website, sociale media), worden uw Persoonsgegevens gebruikt om u te voorzien van de relevante functies en diensten waarop u zich abonneert, en om u te voorzien van de voordelen en privileges die over het algemeen gepaard gaan met uw registratie (bijv. het ontvangen van de communicatie die u selecteert bij registratie, uitgenodigd worden voor evenementen, deelnemen aan een loterij, enz.) ;
 • Wanneer u producten koopt op onze Site: wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie om uw bestelling te verwerken en onze producten aan u te leveren.
 • Om u transactionele of administratieve berichten te sturen: (bijv. een bevestigingse-mail wanneer u zich registreert of uitschrijft, een specifieke registratie of activiteit), en bepaalde aankondigingen in verband met de Services (bijv. nota’s over updates van onze privacyverklaringen, stopzetting van functies of programma’s op onze Site, wijzigingen in onze online diensten of ons beleid inzake technische ondersteuning, of andere verwante wijzigingen).
 • Ons toe te staan u commerciële informatie te sturen wanneer u daarmee instemt:
 • Naast het doel waarvoor u uw Persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ook de mogelijkheid hebben (via een selectievakje of anderszins) om uw Persoonsgegevens te laten gebruiken voor een andere activiteit of dienst dan de hoofdactiviteit of -dienst waarom u verzoekt. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een wedstrijd of een andere promotie, kunt u ook worden uitgenodigd om u in te schrijven voor nieuwsbrieven of waarschuwingen van onze Site waar de promotie plaatsvindt of voor nieuwsbrieven of waarschuwingen van andere websites. Indien u kiest om deze bijkomende diensten te ontvangen, zullen wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken om deze aan u te verstrekken.
 • Wanneer u de functie “Stuur naar een vriend” gebruikt: deze Persoonsgegevens worden slechts eenmaal gebruikt om de communicatie te verzenden en worden niet door ons bewaard, in overeenstemming met de lokale wetgeving;
 • Wanneer u een QR-code of gelijkwaardige functie op Pernod Ricard-producten gebruikt: wij gebruiken uw Persoonsgegevens om u meer informatie te sturen over de producten waarop de QR-code of gelijkwaardige functie is afgebeeld of over andere producten;
 • Omdat het ook in het legitieme belang van Pernod Ricard is om u beter van dienst te kunnen zijn:
 • Behoudens uw toestemming waar vereist, kunnen wij van tijd tot tijd via onze Site verzamelde persoonsgegevens combineren, bijwerken of anderszins verrijken met gegevens die wij ontvangen uit externe bestanden of van derden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zuiver demografische of enquête-informatie (bijv. leeftijd, geslacht, huishoudelijke informatie en andere interesses, enz.) die geen verband houdt met Persoonsgegevens over u, combineren met Persoonsgegevens die via onze aanbiedingen zijn verzameld (zoals bij het registreren voor een account). Wij kunnen de hierboven vermelde gecombineerde informatie en/of demografische informatie gebruiken voor onze interne marketing- en demografische studies en om de producten en diensten die wij u aanbieden voortdurend te verbeteren en aan te passen om beter aan uw behoeften te voldoen. Sommige van de door ons gebruikte instrumenten kunnen geautomatiseerde individuele besluitvorming inhouden die onderworpen is aan de toepasselijke wetgeving. Feedback, vragen of opmerkingen via ons “Contacteer ons”-formulier en ons “Vertel het ons”-rapportagesysteem: indien u contact met ons opneemt via een online contactformulier, worden uw Persoonsgegevens gebruikt om op uw verzoek of opmerking te reageren.

  • Wij zullen ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens accuraat en actueel blijven en dat doublures in onze database worden voorkomen, door bij elke interactie die u met ons en/of een van onze dochterondernemingen heeft, na te gaan of uw Persoonsgegevens altijd accuraat zijn of moeten worden aangevuld of bijgewerkt met door u verstrekte aanvullende informatie.

  • Wij kunnen profielen opstellen op basis van het volgen van uw surfactiviteiten op onze Site om uw voorkeuren en interesses beter te begrijpen en om onze marketingcommunicatie op uw profiel af te stemmen, tenzij u hiertegen bezwaar maakt zoals uiteengezet in Sectie 9 van dit Privacybeleid.

Pernod Ricard kan Persoonsgegevens verwerken door middel van geautomatiseerde besluitvorming, met name voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld om frauduleuze betaling te voorkomen) of onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, om beter aan uw behoeften te voldoen in overeenstemming met uw voorkeuren.

Er zij op gewezen dat de gebruikte geautomatiseerde instrumenten regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens eerlijk worden behandeld. Bij het opstellen van profielen worden specifieke maatregelen genomen, zoals gegevensminimalisering. U wordt verzocht uw standpunt kenbaar te maken via het hierboven beschreven recht van toegang. U kunt ook bezwaar maken tegen het resultaat van het geautomatiseerde besluit door een e-mail te sturen naar de in punt 11 hieronder vermelde contactgegevens.

 • WAT GEBEURT ER ALS U UW PERSOONSGEGEVENS NIET WENST TE VERSTREKKEN?

Indien u ervoor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken wanneer daarom gevraagd wordt, kan het zijn dat u niet kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten en dat gepersonaliseerde functies, andere Site-diensten en speciale diensten die u worden aangeboden, beperkt kunnen zijn. Als u bijvoorbeeld weigert uw e-mailadres op te geven, zult u onze nieuwsbrieven niet kunnen ontvangen of u op een andere manier op onze Site kunnen registreren. Echter, om gewoon op onze site te surfen en meer over Bewiz te weten te komen, hoeft u ons geen persoonlijke informatie te verstrekken. In ieder geval zullen wij u altijd informeren over de Persoonsgegevens die nodig zijn om een dienst te verlenen.

 • AAN WIE MAKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEKEND EN WAAROM?
 • Binnen de Pernod Ricard-groep

Pernod Ricard kan, voor de doeleinden vermeld in Afdeling 3, uw Persoonsgegevens delen met haar dochterondernemingen, d.w.z. de vennootschappen waarover Pernod Ricard rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap heeft (samen de “Pernod Ricard-groep”).

 • Met derden

Pernod Ricard kan uw Persoonsgegevens ook delen met derden, maar alleen in de volgende omstandigheden:

 • Voor marketingdoeleinden indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Ondersteuning: Wij kunnen een beroep doen op dienstverleners, agenten of medecontractanten om ons te helpen bij het beheer van de interne werking van onze Site of van de verschillende functies, programma’s en promoties die op onze Site beschikbaar zijn. Deze derden moeten te allen tijde hetzelfde beveiligingsniveau van uw Persoonsgegevens bieden als Pernod Ricard en zijn, waar van toepassing, gebonden aan een wettelijke overeenkomst om uw Persoonsgegevens privé te houden, te beveiligen en alleen te verwerken in overeenstemming met de specifieke instructies van Pernod Ricard;

  • Voor gezamenlijke en mede-gesponsorde programma’s en promoties : Wanneer wij een gezamenlijk of co-gesponsord programma of promotie op onze Site uitvoeren met een ander gerenommeerd bedrijf, organisatie of andere derde partij; en wij in verband met dat evenement Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met onze partner of sponsor, waar nodig met uw toestemming. Indien uw Persoonsgegevens worden verzameld door (of gedeeld met) een ander bedrijf dan Pernod Ricard in verband met een dergelijke promotie, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat uw Persoonsgegevens worden verzameld;

  • Procesvoering en veiligheidsdoeleinden: Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien, naar ons oordeel te goeder trouw, een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces, om te reageren op claims of om de veiligheid of rechten van Pernod Ricard, haar klanten of het publiek te beschermen;

  • In het geval van een fusie of een overname van Pernod Ricard of een deel daarvan door een andere onderneming, of in het geval dat Pernod Ricard de activiteiten van Pernod Ricard of een deel daarvan verkoopt of afstoot, zal de overnemer toegang hebben tot de informatie die door de activiteiten van Pernod Ricard wordt beheerd en die Persoonsgegevens kan omvatten, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving. Evenzo kunnen Persoonsgegevens worden doorgegeven in het kader van een reorganisatie van de onderneming, een insolventieprocedure of een andere soortgelijke gebeurtenis, indien zulks is toegestaan en geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN AAN ONTVANGERS IN ANDERE LANDEN EN WAAROM?

Pernod Ricard is een wereldwijd bedrijf en uw Persoonsgegevens kunnen over internationale grenzen heen worden doorgegeven. Zij kunnen worden doorgegeven aan landen die een ander niveau van gegevensbescherming kennen dan het land waarnaar u uw Persoonsgegevens hebt doorgegeven. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven tussen verschillende ondernemingen van de Pernod Ricard Groep die in verschillende landen gevestigd zijn. Pernod Ricard neemt passende maatregelen om de beveiliging van Persoonsgegevens zowel tijdens de doorvoer als op de plaats van ontvangst te handhaven door contractuele clausules toe te passen in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijk recht.

Onze belangrijkste dienstverleners voor de exploitatie van onze Site zijn gevestigd in de Europese Unie en de Verenigde Staten. De overdracht van Persoonsgegevens aan deze dienstverleners is gebaseerd op contractuele voorwaarden in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Zij zijn ook gebonden door een contract dat een hoog beschermingsniveau van de persoonlijke levenssfeer garandeert en dat (onder andere) vereist dat zij uitsluitend in opdracht van Pernod Ricard handelen en te allen tijde alle noodzakelijke technische maatregelen treffen om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

 • HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wij bewaren de Persoonsgegevens die u ons via onze Site hebt toegezonden in onze databanken zolang uw account actief is, voor de duur van het contract met u of voor zover nodig om u de diensten te verlenen waarom u hebt verzocht of om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, nieuwe en verbeterde diensten te verlenen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bewaren in overeenstemming met onze interne bewaarprocedures indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Zo kunnen wij uw Persoonsgegevens bewaren nadat u het gebruik van de diensten van Pernod Ricard of onze Site hebt stopgezet, in overeenstemming met de toepasselijke verjaringstermijnen.

 • HOE WAARBORGEN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Pernod Ricard neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens die via onze Site worden verzameld, te beschermen, met inbegrip van gevoelige Persoonlijke Gegevens. Deze inspanningen omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot : (i) het opslaan van uw Persoonsgegevens in beveiligde operationele omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek en die alleen toegankelijk zijn voor bevoegde werknemers van Pernod Ricard, onze agenten en medecontractanten; en, (ii) het controleren van de identiteit van geregistreerde gebruikers voordat zij toegang kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens die wij over hen bewaren.

 • WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U kunt toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens zoals wij die hebben verwerkt door contact op te nemen met het Privacy Office van Pernod Ricard via consommateurs@pernod-ricard-france.com.

U kunt ook contact opnemen met het Privacy Office om de volgende keuzes kenbaar te maken:

 • Indien uw Persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan. U kunt toegang vragen tot uw Persoonsgegevens;
 • U kunt vragen om verbetering van uw Persoonsgegevens indien deze onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn;
 • U kunt verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens (i) indien uw Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de gegevensverwerking, (ii) indien u uw toestemming ingetrokken heeft voor de gegevensverwerking die uitsluitend op deze toestemming berust, (iii) indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking, (iv) indien de verwerking van de Persoonsgegevens onwettig is, (v) indien de Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op Pernod Ricard. Pernod Ricard zal redelijke stappen ondernemen om andere entiteiten van de Pernod Ricard-groep van deze verwijdering op de hoogte te brengen;
 • U kunt om beperking van de verwerking verzoeken (i) indien u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist om Pernod Ricard in staat te stellen deze juistheid na te gaan, (ii) indien u uw Persoonsgegevens wenst te beperken in plaats van deze te wissen, ondanks het feit dat de verwerking onwettig is, (iii) indien u wenst dat Pernod Ricard uw Persoonsgegevens bewaart omdat u deze nodig heeft om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure (iv) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, maar Pernod Ricard een nazicht uitvoert om er zeker van te zijn dat er legitieme redenen zijn voor een dergelijke verwerking die zwaarder kunnen wegen dan uw eigen rechten indien de verwerking van de gegevens op een legitiem belang van Pernod Ricard gebaseerd is;
 • U kunt verzoeken datde Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt draagbaar gemaakt wordt, indien de verwerking van de Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en uitgevoerd wordt met geautomatiseerde middelen (met uitzondering van papieren bestanden).
 • U hebt altijd de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie niet met ons te delen. Als u voor deze optie kiest, kunt u beperkt worden in de activiteiten en functies die wij u kunnen aanbieden.
 • U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons met het oog op direct marketing, marketing op basis van profilering, of indien de gegevensverwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Pernod Ricard (tenzij wij overtuigende wettelijke gronden voor de verwerking kunnen aantonen).
 1. HOE GAAN WIJ OM MET DE PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN?

Onze Site is niet bedoeld voor kinderen onder de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken (“Minderjarigen”), dus verzamelen wij niet bewust Persoonsgegevens van Minderjarigen. U moet ten minste achttien jaar oud zijn om een account aan te maken en activiteiten en transacties uit te voeren op onze Site. Door een account aan te maken of activiteiten of transacties uit te voeren op onze Site, verklaart u dat u ten minste achttien jaar oud bent en dat u volledig in staat bent om onze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid te aanvaarden en na te leven en er wettelijk aan gebonden te zijn. Indien wij vernemen dat een Minderjarige Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via onze Site, zullen wij deze Persoonsgegevens verwijderen.

 1. LINKEN WIJ NAAR ANDERE WEBSITES VAN DERDEN?

Onze site kan links bevatten die u doorverwijzen naar andere websites of diensten die door derden worden beheerd en gecontroleerd. Dit omvat links van adverteerders, sponsors en partners die ons logo mogen gebruiken als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst inzake het gebruik van handelsmerken. Wij hebben geen controle over deze derden, en uw gebruik van hun websites en functies is onderworpen aan hun privacybeleid zoals geplaatst op die sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of zakelijke praktijken van websites van derden. Daarom moet u voorzichtig zijn en het privacybeleid lezen dat van toepassing is op de externe websites die u bezoekt, voordat u uw Persoonsgegevens verstrekt.


 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OF DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT OPNEMEN?

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of onze informatieverzamelingspraktijken, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar ;

Pernod Ricard SA

5, cours Paul Ricard

75008 Parijs Cedex

Frankrijk

of door een e-mail te sturen naar consommateurs@pernod-ricard-france.com.

Laatst bijgewerkt op: 28 december 2021

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

You have to be over 18 to enter this site

Please enter your date of birth

Please enter a valid value for the fields: {fields}

You must be of legal age to access the site

Remember me

Don't tick this box if your computer can be accessed by people under legal drinking age

PERNOD RICARD FRANCE is responsible for the processing, within the meaning of Regulation 2016/679/EU, of your personal data collected on this website. You may at any time exercise your rights of access, rectification, deletion, restriction, portability and opposition, give general or specific instructions on how your personal data is to be processed and may be used after your death or withdraw your consent at any time without this affecting the lawfulness of the processing based on your consent given before it was withdrawn, by contacting us at the following e-mail address: consommateurs@pernod-ricard-france.com. You may also submit a complaint to the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris. For further information, please refer to our Privacy Policy.

Change language